İlim ve Sanat Sevgisi

Meltem Ciner

İlim ve Sanat Sevgisi

“Işk imiş her ne var âlemde
İlim bir kîl ü kâl imiş ancak”
(Fuzûlî)

Ledünnî ilim ve hakiki sevgi adlı eserinde Davud el-Kayseri şöyle anlatıyor; ilim, su gibidir. Nasıl hayatın ve canlılığın kaynağı su ise, ilim de bütün varlığın kaynağıdır. Allah, varlığı ilmiyle yaratmıştır. Hayatın ve varlıkların sırrı ilimde çözülmüştür. Bu sırra vakıf olmak için Hızır gibi bu hayat suyundan içmek gerekir. İnsanı, hem ruhen, hem de bedenen ölümsüz kılan şey, hayat suyudur yani ilimdir. Dolayısıyla Hakk’ı, hakkıyla sevebilmek için evvela ilim gereklidir.