YAYIN İLKELERİ

Hasıla dergisinin yayın dili Türkçe’dir. Mart-Temmuz-Kasım aylarında elektronik ortamda yayınlanır. Her sayı için yazı gönderimi son tarihi yayından onbeş gün öncedir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Bu konudaki idari, mali, hukuki ve yazının içeriğine dair kanuni sorumluluk yazar(lar)a aittir.

 

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu kararına sunulur. Yayın için son kararı Yayın Kurulu verir. Dergi yönetimi, gönderilen yazılarda düzeltme yapma, yazıları yayınlayıp yayınlamama haklarına sahiptir. Gerekli görülmesi halinde yazarlardan düzeltme istenebilir. Gönderilen ve www.hasiladergi.com sitesinde yayınlanan yazıların yayın hakkı Hâsıla dergisine aittir ve yazarlar bunu kabul etmiş sayılır.

 

Gönderilen çalışmalarda TDK’nın en son yayınladığı Yazım Kılavuzu dikkate alınmalıdır. Yazımda oluşan problemlerden yazarlar sorumludur.

 

Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinin izni, kullanılan fikir ve sanat eserlerinin telif haklarına dair beyan gerekir.

 

Yazım Kuralları:

 

Gönderilen yazılar Times New Roman veya Calibri yazı karakteri ile 12 puntoyla yazılır. Başlık, içerikle uyumlu olmalıdır. Yazar adlarına yer verilmelidir. Bölüm başlıkları düzenli bilgi akışı açısından önemlidir. Bölüm başlıklarının ilk harfleri büyük verilir. Yazılarda alıntı ve göndermelerin kaynakları dipnotta belirtilmelidir. Resimlerin baskı kalitesi ve çözünürlüğüne dikkat edilmelidir. Alıntı olarak verilen resimler kaynakçada işaret edilmelidir.