İnsani Sevgi

Büşra Nur Evmek

İnsanî Sevgi
Sevmeyene karınca yük,
Sevene filler karınca.
Dağ bile taşır
İnsan âşık olunca!
Şems-i Tebrîzî

Dinin başı muhabbettir, sevgidir der Elmalılı Hamdi Yazır. İmanın hakikate ermesinin tılsımlı taşı aşktır, muhabbettir, sevgidir. Bu muhabbet hiyerarşik şekilde Cenab-ı Hak’tan Peygamber’e oradan da bütün mahlûkata ve kâinata yayılır. Aile hayatında ise çiçek açar.