Sevgi İçerikli Siyaset

Sevgi İçerikli Siyaset


Sevgi, bulunduğu yeri güzelleştiren, hayata anlam katan ve varlığının idamesinde önemli olan bir duygu hâlidir. Hemen hiçbir canlının kendisine karşı koyamadığı, içten yakınlık duymayı barındıran sevgi hali, hayatın temel dokusudur. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yönüyle hukuk, siyaset, ahlak kişinin zahiri yönüyle ilgilenir. Sevgi her ne kadar içsel (dahili) bir hâl olsa da kendini çeşitli görünümler halinde dışa aksettirir. Bir anne ile bebeği, çeşitli zorluklar karşısında dayanışma halinde olanlar, aynı hedefe yönelmiş ve karakter olarak birbirine benzeyenler arasında bu durum yakinen müşahede edilir…