YAYIN YÖNETMENİ

  • Enes ÇAPKU

    Yayıncı ve İmtiyaz Sahibi

  • Muhammet ATALAY

    Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Ahmet ÇAPKU

    Editör