Sevgi Dolu Kelimeler

Kerime Firdevs Efe

Sevgi Dolu Kelimeler (Şiir-Edebiyat)


Edebiyatta duyguların yoğun bir şekilde yazıldığı şiir alanında en çok ele alınan konuların biri sevgidir. Şairlerin şiirlerinde yer alan sen ve ben ifadeleri bireysel bir anlam taşırken bazı ozanlar için bu ifadeler yanlıştır. Sevgi insan ruhunda doğarken yavaş yavaş dışa açılan bir pencere gibi evrensel bir boyut kazanır. Bu yönüyle sevgi hem bireysel hem evrenseldir.1 Nefretin zıddı olarak bilinen sevgi, hayvana, tabiata, insana, Yaratıcıya, peygamberlere, bir başka açıdan dünyaya, makama, mevkiye, şan ve şöhrete dair hisli bir alandır. Kelimelerin etkisine bir de sevgi denen kalbî bir his dokunduğunda o metnin etkisi epeyce artar. Şairlerimizin şiirlerinde kelimeleri sevgi ile ele aldıkları, sevgi meselesini yazıp çizdikleri satırlar ideolojiden ve siyasi görüşlerden uzak, herkesin ortak noktası olan sevginin ön plana çıktığı metinler olması dikkate değerdir…