AMAÇ VE KAPSAM

Dergimiz erdemli bir dünya için insan merkezli araştırmalara yer verir. Bu açıdan www.hasiladergi.com internet sitesindeki ana başlıklar doğrultusunda kaleme alınan yazıları dikkate alır. Söyleşi, kitap tanıtımı, sanat, seyahat ile ilgili duygu ve düşünceler, gündem ve gündelik hayat, düşünce, kültürü oluşturan unsurlar bu cümleden olarak zikredilebilir.