HAKKIMIZDA

Hâsıla dergisi düşünce, kültür ve sanat alanında 2022 yılında yayın hayatına başlamış, açık erişimli süreli bir dergidir. Yayın dili Türkçe’dir. Yılda üç kez (Mart-Temmuz-Kasım) PDF formatında elektronik ortamda yayınlanır ve www.hasiladergi.com sitesinin Arşiv bölümünde erişime açık halde bulundurulur. Dergi imkan ölçüsünde konulu olmakla birlikte serbest konulu yazıların yayınına da yer verir. Hac yolunda bir karınca olmak fehvasınca asıl olan yolda olmaktır ilkesini önemser. İnsanı, duygu, inanç ve akıl varlığı olarak görür. Ortaya konulan çalışmalarda bu hususu göz önünde tutar…

 

 

               HÂSILA

 

           İnsan ömrü yaşadığı ânların toplamından ibaret. Her bir sebep bir sonucu doğurur. Sonuç ise başka bir hadisenin sebebi olur. Zihin, iki sebep arasında olup biten ve netice/hâsıla olarak tezahür edenleri belli ölçüler çerçevesinde bir araya getirir. Tezâhür eden ve hâsıla olarak vücut bulan hususlara bir isim verir. Hayat, çeşitli biçimlerde husûle gelen hâllerin bir akışı olarak kendini gösterir.

 

            Sel gider kum kalır fehvasınca hayatın akışı içinde elde kalanlara dikkat kesilmek mühimdir. Çünkü onlarla kurarız anlam dünyamızı. Asıl olan, kökleri sağlam kurabilmektir. Gökler, köklerin sağlamlığına göre bina edilir. Onun için yol azığı olarak elde birikenin/mahsulün değerini bilmek gerek. Maddi ve manevi olarak anlam dünyamızı kurmamıza esas teşkil eden unsurların tahsili için yola revan olmak icabeder. Yola çıkmak ve yolda olmak. İnsana düşen vazife bu değil mi zaten. Yol, yolcu ve yolculuk. O’ndan gelip tekrar O’na yönelmek durumu. Daimi bir yürüyüş hali.

 

            İşte bu yolculuk halinde bilgi dağarcığımızı, gönül coğrafyamızı doğru, iyi, faydalı ve güzel olan şeylerle mücehhez eylemek istedik. Zaten yolda idik, sadece bunu daha anlamlı kılmayı hedefledik. Dünyaya geldiğimizde yola koyulmuştuk. Akraba ve ehıbbâ olarak birilerinin yolculuğuna hemrâh olarak katıldık. Yaş ilerledikçe bizimle yol yürüyen niceleriyle tanıştık. Kimileriyle kısa tanışıklıklar, kimileriyle uzun soluklu yolculuk hali. Hâsıla dergisi de yukarıda dile getirilen hususlar çerçevesinde insan olmak adına yola çıkmışlarla düşünce-kültür-sanat dünyasında yol yürümek için vücut buldu. Bakalım mâ-hasal-ı ömrümüzde nelerle karşılaşırız ve ne tür hâsılat ortaya çıkar.

 

            Hayata ve gidişata dair sorularımız olur. Yaşadığımız dünyada olup bitenleri sorgularız. İçinde bulunduğumuz anlam küresinin ilkelerini, nedenlerini, çözümlerini, vaatlerini gözden geçiririz. Şayet onu yeterli bulursak tahkim etmek isteriz. Günümüzde çeşitli dünya görüşlerinin çarpışmasının sebebi bu değil mi ? Bizim sorumuş şu: Ne oldu da birkaç asır boyunca Müslümanlar kendi hakikat iddialarını anlamlı kılmakta zorlandılar ? Bu sorunun hazır bir cevabı yok. “Ben dahi bile yapıldım / Taş ü toprak arasında” diyen Hacı Bayram Veli’nin düşüncesine iştirakle hem kişisel planda bunu tecrübe etmek hem de duygu ve düşünce planında bunu kuvveden fiile çıkararak bir iddiayı ispata çalışmak. Yolda ‘olmak’, herhalde böyle bir şeydir. Yürümek ve olmak, olgunlaşmak (kemâl).

 

            Hâsıla dergisi yukarıda özetle dile getirilen duygu ve düşüncelerimizin gün yüzüne çıktığı ve meyveye durduğu bir mecra konumundadır. Eskilerin husûlî ilim dedikleri aklî çıkarımlar neticesinde ortaya konulan düşünce birikiminin kendini gösterdiği bir saha. Bu açıdan hâsıladergi internet sitesinde insana kişilik ve kimlik kazandıran, hayatını anlamlı kılan, yaşanabilir bir dünyayı vücuda getirecek meselelere katkı sağlamak istedik.

 

Vel-hâsıl-ı kelâm, Bismillah diyerek çıktık yola. Muvaffakiyet niyazıyla.