Sevgi ve Din

Büşra Karataş

Sevgi ve Din
Din, bir cemaatin sahip olduğu kutsal kitap, peygamber ya da kurucu; Tanrı kavramını da genellikle içinde bulunduran, inanç sistemi ve buna bağlı olarak yapılan ibadet, yerine getirilmeye çalışılan ahlak kuralların bütünüdür. İslâm kelamına göre din, “akıl sahibi şuurlu insanları, kendi irade ve istekleriyle hayırlı olan şeylere yönelten ilâhi bir yasadır.” Bir inanca inanmak, psikolojik olarak kişiye duygusal tatmin sağladığı gibi sosyal bütünleşmeyi temin etmesi itibarıyla sosyolojik bir yöne de sahiptir. Bireyde sağlıklı bir din anlayışının oluşması öncelikle ailenin yaşantısı ve sevgisi ile mümkündür. Çocukken en çok ihtiyaç duyulan şey, güven ve sevgi duygusudur.