Ahmet Çapku

Bir Şehrin İnşası – Ahmet ÇAPKU 100
Anadolu’nun İç Dünyası  Amasya – Ahmet ÇAPKU 58
Depreme Dair Bir Derkenâr – Ahmet ÇAPKU 96
Penceremde Kumru Kuşu – Ahmet Çapku 126
Hamit (Tarakçı) Hoca – Ahmet Çapku 162
Tabiat İçre İnsan – Ahmet ÇAPKU 110
Çocuk ve Namaz – Ahmet ÇAPKU 250