İlim ile Ahlak Arasında Bağ Var mı ? – Ahmet ÇAPKU

İlim ile Ahlak Arasında Bağ Var mı ? – Ahmet ÇAPKU

Ahmet ÇAPKU

İlim ile Ahlak Arasında Bağ Var mı ?

Günlük hayatta ahlak denilince daha çok pratik (amelî/uygulama) alan akla gelir. Yeme içme, giyim kuşam, geçim ve iş hayatı, görgü kuralları gibi hususlar bunların başında gelir. Bir ‘değer’ alanı olması itibarıyla kutsal ve sosyal müeyyide ile irtibatlı olan ahlak, kişinin kendisi, inancı, içinde yaşadığı toplum, çevre ve devlet gibi nice konularla içiçedir. Bunun yanında ahlakın genetik veya sonradan öğrenilen bir konu olup olmadığı, kültür ve tarihsel hafıza ve insan tabiatının-mizacının ahlak ile ilgisi ayrı bir bahistir. İnsanın aldığı eğitim, içinde bulunduğu devir-dönemin ruhu, iç dünyasındaki umut ve beklentiler ahlakı yakından ilgilendirir. Onun için üzerinde ne kadar düşünce üretilirse üretilsin, ne kadar fazla konuşulursa konuşulsun konuya dair net bir çözüm beklemek, gerçekçi olmaz. Çünkü konu, bir yönüyle pratik hayatla ilgilidir ve hayat, bir ırmağın akışı gibi sürekli değişkendir.

Yorumunu Bırak