Bir Şehrin İnşası – Ahmet ÇAPKU

Bir Şehrin İnşası – Ahmet ÇAPKU

Ahmet ÇAPKU

Bir Şehrin İnşası

İlk küçük topluluk nerede kuruldu insanlık tarihinde ? Kimileri bunu Afrika’dan kimileri Hicaz’dan başlatır. İlk aile, aynı zamanda küçük bir topluluk idi. Temel ihtiyaçları olan, işbölümü bulunan, bir yönüyle fert ama bir yönüyle toplum varlığı. Dünyanın oluşumunda kıtaların ayrışması misali insanlar da dünyaya dağıldı. Diller, düşünceler, kültürler, inançlar, sanat yapıları bu farklılaşmadan nasibini aldı. Anatomik olarak tabiatın özelliklerini taşıyoruz, manevi yönümüz ise başka bir yapı arzediyor.