Modern Şehirlerde Mezarlıklar – Ahmet Ali GENCEL

Modern Şehirlerde Mezarlıklar – Ahmet Ali GENCEL

Ahmet Ali GENCEL

Modern Şehirlerde Mezarlıklar

Şehir; değişimi ve gelişimi simgeler. Şehri şehir yapan kütüphaneler, müzeler, saraylar, tarihi yapılar, camiler ve mezarlıklar gibi çok mühim eserler ve yerler söz konusudur. Bunlar içinde mezar, ölümü simgeler. “Burası” ve “ötesi” arasında bir “eşik”tir. Mezarlık ise; “ölüler yurdu” olmasından ziyade şehrin ve insanının sürekli yenilenen ve değişen hafızasını hissettiren anlam yüklü bir yerdir. Şehrin varlığını teneffüs ettiren özelliklerin başında mezarlıklar gelmektedir.