Depreme Dair Bir Derkenâr – Ahmet ÇAPKU

Depreme Dair Bir Derkenâr – Ahmet ÇAPKU

Ahmet ÇAPKU

Depreme Dair Bir Derkenâr

            Bu sene 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli vuku bulan deprem, on – on bir ilimizi doğrudan, ülkemizi ve insanımızı bir bütün olarak etkiledi. Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” (Buhârî, Edeb 27) hadisini birçoğumuz okumuş ya da duymuştur. Hüzün, insan olmamızın ortak paydası. Nerede bir acı varsa, o acıya merhem olmak öncelikle insan olmamızın gereğidir. Müminin bu konudaki duyarlılığı, ‘yaratılanı, Yaratandan ötürü sevmek’ ilkesi ile doğrudan irtibatlıdır.