Çiçekli Dünyamız – Ahmet Çapku

Ahmet Çapku

Çiçekli Dünyamız
[Cemâle Meftûniyet]


İnsanın güzellik algısı, doğuştan getirdiği bir idrak biçimidir. Hissiyât olarak kendini gösteren, insanın iç dünyasında tebellür eden, dilde tam olarak ifade edilemeyen ve bizi kendine çeken bir algı biçimi. Bu durumu gerek tabiatta gerek tabiattan esinlenmiş insan ürünü unsurlarda görebiliriz. Tabiattaki güzellik unsurlarının başında sanırım çiçekler gelir. Muhtelif desenleri ve renkleriyle, her bölgeye farklı hususiyetleriyle hayatımızın her aşamasında önümüze çıkan ve kendilerinden vazgeçemediğimiz çiçekler…