Çiçeklerin Gizemli Dünyası – Rukiye Kaya

Rukiye Kaya

Çiçeklerin Gizemli Dünyası

Çiçeklerin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Daha dünyada yerleşik hayat başlamadan yıllar önce insanlar yanlarında taşıyabilecekleri süs araç gereçlerine ilgi duymuş ve çiçekleri ritüellerinde (âyinlerinde) birtakım değerler yükleyerek kullanmışlardır. Bitkilerden besin elde etme dışında estetik değer taşıyanlardan yararlanma, özellikle yerleşik hayatla birlikte ilgi duyulan bir alan haline gelmiştir. İnsanlar bu bitkileri yerleşim yerlerinin yakınlarında bulundurmaya, mabetlerde kullanmaya başlamışlardır.