Çiçekli Sözler – Kerime Firdevs Efe

Kerime Firdevs Efe

Çiçekli Sözler

Bir topluma millet olma özelliği kazandıran ve onu diğer milletlerden ayıran en önemli
unsurların başında dil gelir… Dil, ister sözle ister yazıyla olsun bir milletin benliğinde kültür,
edebiyat, müzik olarak yer etmiş ve o milletin görünen yüzünün ötesinde, görünmeyen,
manevi bir gücüdür…