Sanat ve Müzikte Çiçek Motifleri – Enes Furkan KOÇ

Enes Furkan KOÇ

Sanat ve Müzikte Çiçek Motifleri

Yıllar önce Oscar Wılde’nin Mutlu Prens adlı eserinin içerisindeki gül ve bülbül hikayesini okurken aklıma çiçek ve sanat arasındaki o kopmaz bağ gelmişti ve bu bağın üzerine düşünmüştüm. Bu yazıda söz konusu hususu analiz etmek istiyorum. Ulemamız bir işe ‘efradını cami ağyarını mani’ bir tanımla başlarmış. Geleneğe uyarak çiçek kelimesinin etimolojik kökeninden başlamamız yerinde olur.