Ahlâk Varlığı Olarak İnsan – Fatma Zehra PATTABANOĞLU

Ahlâk Varlığı Olarak İnsan – Fatma Zehra PATTABANOĞLU

Fatma Zehra PATTABANOĞLU

Ahlâk Varlığı Olarak İnsan

Varlığı, bilgisi, davranışları, evrendeki yeri, sınırları, amaçları ve diğer varlıklarla münasebetleri gibi birçok konuda “insan”, düşünce tarihinin ana konularından birisi olagelmiştir. Başka bir ifade ile tarihi süreç içinde evren ve varlığa dair sorgulamalar, bu soruların tam da merkezinde yer alan bilişsel varlığa yani insanın kendisine dönmüştür. Böylece düşünen, sorgulayan, paylaşan, bilen ve eyleyen varlık olarak insan evrendeki konumunu anlama çabasına girmiştir. Esasen insanın farklı varlık alanlarıyla ilgili bakış açısı ve bilinci, kendisini de nasıl anladığına dair ipuçları vermektedir.