Tıp ve Etik Kavramı Üzerine – Fatma Tiryaki

Tıp ve Etik Kavramı Üzerine – Fatma Tiryaki

Fatma Tiryaki

Tıp ve Etik Kavramı Üzerine – Fatma Tiryaki
(Tıptan Ahlaka Giden Yolu Aramak)

  “Etiksiz bilim boştur, bilimsiz etik kördür.”

(Joseph R. Des Jardins)

Ahlakın temeline baktığımızda iyi ve kötü kavramlarını görürüz. Tıp etiği, tıp alanındaki tutum ve davranışların iyi ya da kötü veya doğru-yanlış gibi değer sorunları yönünden değerlendirilmesi etkinliğidir. Bir başka ifade ile tıp etiği alanında, tıptaki değer sorunları ele alınarak tartışılmaktadır.