İnsan ve İnsan Terbiyesi Üzerine – Emrah ALTINKILINÇ

İnsan ve İnsan Terbiyesi Üzerine –  Emrah ALTINKILINÇ

Emrah ALTINKILINÇ

İnsan ve İnsan Terbiyesi Üzerine

Tabiat kelimesi normal olan “huy, karakter” anlamlarına da gelir. İnsan dediğimiz varlık esasen çok değerli ve önemli olduğu kadar, en aşağı derecelere de kendini düşürebilir. Tîn Suresinde bu konuda şöyle ifade edilir: “İncire, Zeytine, Sina Dağı’na ve şu Emin Beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.” Bu ve buna benzer birçok ayette bahis üzerine ifadeler bulunur. İnsan fıtraten doğumunda bir melek temizliğinde dünyaya gelir ve dünya hayatında zaman geçtikçe her şey değişebilir. Birşeyi dağıtmak, parçalamak kolay ama onarmak ve birleştirmenin zor olduğu gibi. İnsan hayatı da bu durum üzerine ilerler fakat zor olan güzel olur. Önemli olan temiz yaratılışımızı aynı tabiat ve fıtratta sürdürebilmektir.