MODERN DÜŞÜNCEDE İRADE TERBİYESİ – DENİZ SAĞLAM

MODERN DÜŞÜNCEDE İRADE TERBİYESİ – DENİZ SAĞLAM

DENİZ SAĞLAM

MODERN DÜŞÜNCEDE İRADE TERBİYESİ

On dokuzuncu yüzyıl ortalarında ortaya çıkan modernizm kelimesinin kökeni Latince modo’dan türeme modernus kelimesinden gelmektedir. “Yeni ve güncel” anlamında kullanılan modern kavramı, hümanizmin temelinde oluşan Rönesans aydınlanma döneminin devamı niteliğindedir.” Kavram “5. yüzyıldan bu yana sürekli olarak eskiden yeniye geçişi ifade etmektedir.”